Ledarskapsjouren

Ledarskapsjouren

HÖGANÄS
KOMMUN

Efter en lyckad pilot så direktupphandlar socialförvaltningen på Höganäs kommun Ledarskapsjouren för samtliga chefer i verksamheten.

Senaste inlägg