Expert i fokus: Svenja Andersén

Dela Inlägg

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Svenja är beteendevetare med mångårig erfarenhet av arbete inom bl. a. socialtjänst. Hon har också arbetat med personlig utveckling genom coaching, motivationsarbete och självledarskap. Svenja har erfarenhet av ledarskap, verksamhetsutveckling och praktiskt arbetsmiljöarbete. Hon drivs av organisationspsykologiska aspekter och brinner för en salutogen och lärande kultur på arbetsplatser.

Idag arbetar hon som konsult i eget bolag främst med organisations- och ledarskapsutveckling, chefsstöd, coaching och HR-frågor.

1. Vad arbetar du med idag?

Jag är idag VD och delägare för Salutiva AB, där vi arbetar konsultativt med organisationsutveckling, ledarskap, HR och personlig utveckling. Vår ledstjärna är mänsklig hållbarhet och inom ramen för det erbjuder vi olika tjänster på individ-, grupp och organisationsnivå för att skapa friska och långsiktigt hållbara arbetsplatser. Även om det också kan behövas ”akuta” insatser när en verksamhet hamnat i obalans så är mitt mål i huvudsak att lämna en bestående önskad förändring som både individen och arbetsplatsen kan känna ett mervärde i.

2.  Vad är det bästa med ditt arbete?

Min erfarenhet och övertygelse säger mig att organisationer inte kan utvecklas utan att individerna i den utvecklas. Och på samma sätt kan inte individerna utvecklas om organisationen inte ger förutsättningar för det. Jag har alltid känt en djup meningsfullhet i att stötta andra människors växande, att våga tro på sig själv och se möjligheter istället för hinder och problem. Det är en oerhört vacker process.

I mitt arbete idag får jag möjlighet att kombinera mina erfarenheter, kunskaper och färdigheter på ett mycket brett sätt som gör att jag kan finnas för individen men även stötta verksamheter i att skapa förutsättningar för lärande och utveckling. Det motiverar mig mycket att behöva skifta perspektiv hela tiden. Ena dagen handlar uppdragen om organisationsutveckling eller rättsliga frågor, andra dagen om personlig utveckling, känslor och psykologiska aspekter.

Oavsett roll får jag möjlighet till utmaningar och egen utveckling vilket är inspirerande.

3. Vad för frågor brukar människor/ledare du möter behöva hjälp med? Vad för frågor kan komma upp i ett samtal?

Det är väldigt olika. Under pandemin har många brottats med känslor av otillräcklighet och en upplevd kontrollförlust. Det känns t. ex. svårt att hålla samman arbetsgruppen på ett digitalt sätt om man använder samma förhållningssätt och verktyg som om det vore en fysisk arbetsplats. Många har känt sig osäkra i att lita på sin förmåga när det invanda rubbas. Särskilt nya chefer har behövt jobba med sin egen inställning. I samtalen har vi tillsammans hittat nya perspektiv och möjligheter, jobbat stegvis med ledningsfrågan men också med utvecklingen av den egna rollen och förhållningssättet till olika känslor som kan dyka upp längs vägen.

För vissa har det digitala arbetssättet medfört att det är svårt att avgränsa sig från jobbet. När man redan känner sig otillräcklig finns en tendens till att kompensera med extra arbete på kvällar eller helger. Det saknar inte sällan objektiv anledning utan styrs av behovet att förhålla sig konstruktivt till sin känsla. Det kan gå bra ett tag men i längden blir återhämtningen lidande och stressen ökar. Det i sin tur leder till en ond spiral och det blir allt svårare att hantera situationer objektivt och med medvetenhet. När man känner att man har som minst tid, då behöver man att stanna upp som mest.

När det i vanliga fall redan är en utmaning att hitta utrymme i sin arbetsvardag för att skapa tillfällen för återhämtning så kräver vår non-stop uppkopplade tid ett särskilt starkt självledarskap.

4. Hur ska man leva hållbart? Vad tycker du är din approach?

Ett första steg är att välja att bli medveten över sin egen situation – att se uppifrån och ner för att skapa sig en medvetenhet kring var man ”befinner sig” just nu och hur det påverkar en. Det kan ta emot eftersom man antagligen inte bara kommer att se alla de saker som känns bra. Man kommer antagligen också upptäcka saker man inte vill känna eller se just nu. Exempelvis kan man lasta på sig mycket jobb för att man blir omtyckt för det. Men är det rätt sak att göra? Rätt väg att gå? Om (arbets-)livet går ut på att vara en sprint, då funkar det. Men ska man hålla för ett maraton som dessutom är roligt att springa behöver man se över sina förutsättningar.

Det pratas mycket om den där balansen, balans i livet, mellan arbete och fritid, rörelse och vila, nyttigt och onyttigt osv. Oftast målas det upp en bild av en vågskål men den bilden gillar jag verkligen inte. Tillvaron är inte så svart eller vitt, uppe eller nere, på eller av. Det händer saker hela tiden, både bra och mindre bra. ”Balansen” är mer rörlig och flytande, lite som vågor och bubblor i ett vattenglas. Det är i ständig rörelse och utmaningen är att det inte ska rinna över mer än vad det kan fyllas på. Det är individuellt olika så klart. Därför är det viktigt att alltid utgå från sig själv, inte jämföra sig med andra. Samma sak gäller för en chef – det skapar inte långsiktig hållbarhet att dra alla medarbetare över samma kam. Stanna upp, lyft blicken och se hela bilden.

5. Vad har varit din största lärdom i ditt (yrkes)liv hittills?

Det har varit många lärdomar. Ibland kändes det som ett misslyckande. Men jag insåg att jag hade fel inställning till det. Det är inget misslyckande att göra fel. Tvärtom! Det är en lärdom i sig om man tillåter sig att ta vara på felet. Att göra fel ger oss första hand information om att det vi gör än så länge inte är det bästa sättet för ändamålet.

När jag lyckades byta min syn på det och verkligen började leva efter devisen att misstag ger lärdom öppnade sig en helt ny värld av möjligheter för mig. Dessutom infann sig en känsla av lugn, tillit och frihet

Man kan lyckas att pressa sig till felfria prestationer men det är inte speciellt hälsosamt på lång sikt. Istället tror jag på att man ska låta insikter mogna fram med tiden i takt med att man lever och lär.

6. Vilket är det sämsta rådet du har fått i ditt yrkesliv? I livet?

För många år sedan kom jag som ny ledare in i en grupp. Då var jag laddad och inspirerad att uppnå målen och utveckla arbetet. Min chef varnade mig och sa “bara så du vet det finns en konflikt i gruppen, den rör vi inte, låt den vara”. Hen menade att konflikten hade funnits i så många år och försöken att ta i det gjorde det bara ännu värre. Det var en svår sits att befinna sig mellan en konfliktfylld grupp och en konflikträdd chef.

Min tanke var att det inte kunde vara så illa, jag måste själv bilda mig en uppfattning. När jag upplevde detta insåg jag vad han menade, jag försökte ta upp vissa saker men kände mig ensam och utan back-up. Det följde ganska så snabbt subtila repressalier. Det var ett omöjligt uppdrag att göra själva jobbet när allt går ut på att hantera och hålla nere konflikten. Men jag tyckte inte att lösningen skulle vara att acceptera det och gilla läget.

Som chef kan man ha olika jobbiga känslor kring att behöva hantera konflikter, men det är trots allt ens uppgift att konstruktivt hantera en sådan situation. Jag hade önskat stöd i den situationen, insikt av min chef och att hen tog till modet att stå upp för rätt sak att göra.

Om man inte löser ett problem på plats där det uppstått kommer det bara att flytta med, till nästa ställe eller till nästa chef. Det är tyvärr allt annat än hälsofrämjande och lönsamt.

7. Vilka är dina bästa tips till chefer och ledare?

Som chef, särskilt som ny chef, kan man känna sig ganska ensam. Men ensam är inte stark! Glöm inte bort att du är en människa, människor är inte perfekta och ska inte vara det. De ska inte kunna allt, veta allt, göra allt. Låt inte rollen tar över så att du blir någon annan. Var dig själv, bejaka dina utvecklingsområden, stå för de och var transparent. Be om hjälp och ta in stöd! Du ska hålla under många år till.

Du förebild för dina medarbetare. Ingen gagnas av att du har en approach av att vara supermänniska, är först på kontoret, springer en mil på lunchen och den siste som går hem. Det kan snarare skapa orimliga förväntningar, göda känslan av otillräcklighet och sätta fart på den negativa spiralen av stress och ohälsa.

Om du tillåter dig själv att vara under utveckling, att våga prova nya vägar, att våga göra fel och att våga be om hjälp påverkar det alla omkring dig på ett sätt som främjar hälsa, arbetsglädje, produktivitet och hållbarhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Ledarskapsjouren levererade till din inkorg

Andra inlägg

Expert i fokus: Gun-Marie Lidström

Gun-Marie Lidström har 20 års erfarenhet som HR chef på bolag som Åhléns/Axstores, SEB och ICA och har ansvarat för och drivit HR arbetet i