Ledarskapsjouren

Några Experter & Coacher

Charlotte Gerold

Charlotte Gerold har lång och bred erfarenhet av att arbeta med människor i olika roller inom näringslivet såsom försäljning, ledarskap och coaching. Hon har bland annat arbetat som försäljningschef på SAS, ICE Hotel, drivit eget företag, varit coach, mentor och utbildare.
I dag arbetar hon främst som rådgivare inom rekrytering, coaching och personlig utveckling.

Ann-Charlotte Beckman

Ann-Charlotte Beckman har över 30 års erfarenhet som entreprenör, VD och styrelseledamot. Hon var bland annat med och byggde upp Netdoktor i egenskap av VD och delägare till Sveriges ledande patient och läkarnätverk som sedan såldes till Bonnier.
Idag arbetar hon främst som investerare, rådgivare och styrelseledamot i ägarledda företag, främst inom hälsa och life science.

Henrik Boman

Henrik Boman är expert inom arbetsrätt och har över 18 års erfarenhet som jurist inom arbetsrättsliga frågor. Han har bland annat varit chefsjurist för PLR inom Svenskt Näringsliv, förbundsjurist på Ledarna samt central förhandlare på Skogsindustrierna.
Idag jobbar han som juridisk och strategisk rådgivare för arbetsgivare och företag inom arbetsrätt, avtal, förhandlingar och förlikningar.

Jenny Lundström

Jenny Lundström har arbetat som VD och har bred erfarenhet inom sälj och affärsutveckling från storbolag såväl som tillväxtbolag. Hon har erfarenhet inom områden såsom IT, sjukvård, konsultbranschen och besöksnäringen. I dag arbetar hon som konsult inom försäljning, organisation, ledarskap och förändringsarbete samt som coach. Jenny är ACC-certifierad.

Jonas Jönsson

Jonas Jönsson har en bakgrund inom HR och en mångårig erfarenhet som chef och ledare i toppositioner inom offentlig sektor. Han har genom sina olika roller skapat en gedigen kunskap om chefers utmaningar i både vardag och kris. Idag arbetar han som konsult främst inom ledarutveckling, organisationsutveckling, mentorskap och coaching.

Svenja Andersén

Svenja är beteendevetare med mångårig erfarenhet av arbete inom bl. a. socialtjänst. Hon har också arbetat med personlig utveckling genom coaching, motivationsarbete och självledarskap. Svenja har erfarenhet av ledarskap, verksamhetsutveckling och praktiskt arbetsmiljöarbete. Hon drivs av organisationspsykologiska aspekter och brinner för en salutogen och lärande kultur på arbetsplatser. Idag arbetar hon som konsult i eget bolag främst med organisations- och ledarskapsutveckling, chefsstöd, coaching och HR-frågor.

Jonas Kullberg

Jonas Kullberg har över 20 års erfarenhet som HR-chef och HR-direktör inom privat och offentlig sektor, bland annat inom detaljhandel, logistik och hälso- och sjukvård. I HR-rollerna har han stöttat chefer på olika nivåer i organisationer, och har själv långvarig erfarenhet som chef och ledare. Idag arbetar han som coach och handledare åt chefer och som konsult i förändrings- och utvecklingsprocesser på individ- grupp och organisationsnivå.

Katarina Barter

Katarina har över 20 års erfarenhet som VD och förändringsledare i både ideell förening och med eget företag. Hon har en mångsidig erfarenhet av strategi och affärsutveckling samt process- och projektledning i både offentlig och privat sektor.Hon brinner för att göra skillnad och för att bidra till en god samhällsutveckling. Idag arbetar hon som konsult främst inom ledarutveckling, skolutveckling och förändringsledning.

Rozbeh Baleng-Soultani

Rozbeh Baleng-Soultani har en bakgrund som mångårig företagare, ledare, jurist samt som kommunikationschef och affärsstrateg för ett investmentbolag i miljardklassen vilket gör att han besitter en kombination av förståelse, erfarenhet och kunskap för att kunna hjälpa organisationer och ledare med hållbara strategier. Han har även en fil. kand. i psykologi och är ICF-certifierad (ACC) coach vilket gör att han är specialist på evidensbaserad ledarskapsutveckling genom coaching. Rozbeh är också certifierad lean-agil coach och agil team facilitator.

Liselotte Ulvebring-Westin

Liselotte har chef och ledarskaps erfarenhet inom Stockholm läns landsting, privat och kommunal omsorg på olika nivåer 2005 t.o.m. 2021. Hon arbetar som coach och mentor för ledarskap och grupputveckling. Liselotte arbetar alltid med helheten i en organisation och dess utvecklingsdesign genom att ha styrt och byggt upp olika organisationer med förbättring utav processer, arbetsmiljö och kvalitetsmetoder, uppföljningar, värderingar som har i sin tur skapat god kvalitet. Svåra samtal, rehabilitering och arbetsrätt. Liselotte är ACC-certifierad.